Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
     OBN
     biblioteka
     wydawnictwa
     nowości wydawnicze
     kwartalnik naukowy
 Komunikaty Mazursko-Warminskie
     badania naukowe
     aktualności
     sprawozdania
     pracownicy
     Towarzystwo Naukowe
     im. Wojciecha Ketrzynskiego
     Biuletyn Obwód Kaliningradzki
     Centrum Badań Wschodnich
     Nagroda im. W. Kętrzyńskiego
     Pracownia Kopernikańska
     Konferencja Budowa Niepodlegej
     Katalog on-line
     galeria
     sesje
     Ogłoszenia, konkursy
     kontakt
     archiwum  aktualności
O
Zenobiusz Michał Bednarski
 
Polacy na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Dorpackiego w latach 1802-1889, Rozprawy i Materiały OBN, nr 207
 
Olsztyn 2002, wyd. I, oprawa karton, B-5, ss. 174
 
Cena książki to: 18.00 zł netto / 18.90 zł brutto;
 
Stan w magazynie: dostępne
 
Tylna okładka
 
Pierwsza publikacja traktująca o dziejach edukacji Polaków na, cieszącym się w okresie porozbiorowym dużą popularnością, Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Dorpackiego. Celem pracy było wyszukanie i zebranie z Album academicum der Kaiserlichen Universität Dorpat nazwisk Polaków, którzy studiowali na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu w Dorpacie, a następnie opracowanie ich not biograficznych; nazwiska studentów umieszczone są w kolejności alfabetycznej. Oprócz części czysto biograficznej, autor uwzględnił również dzieje Uniwersytetu, od okresu szwedzkiego aż do zakończenia pierwszej wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia życia polskiej społeczności studenckiej.
Praca dr-a Bednarskiego jest niewątpliwie ważnym przyczynkiem do historii studiów lekarskich Polaków w Dorpacie w latach 1802-1889.