Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
     OBN
     biblioteka
     wydawnictwa
     nowości wydawnicze
     kwartalnik naukowy
 Komunikaty Mazursko-Warminskie
     badania naukowe
     aktualności
     sprawozdania
     pracownicy
     Towarzystwo Naukowe
     im. Wojciecha Ketrzynskiego
     Biuletyn Obwód Kaliningradzki
     Centrum Badań Wschodnich
     Nagroda im. W. Kętrzyńskiego
     Pracownia Kopernikańska
     Konferencja Budowa Niepodlegej
     Katalog on-line
     galeria
     sesje
     Ogłoszenia, konkursy
     kontakt
     archiwum  aktualności
O
Rozprawy i Materiały OBN, nr 202
 
Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Świadectwa przeszłości,
 
Olsztyn 2002, wyd. I, oprawa karton, B-6 , ss. 199
 
Cena książki to: 15.00 zł netto / 15.75 zł brutto;
 
Stan w magazynie: nakład wyczerpany
 
Tylna okładka
 
Czwarty zeszyt z serii Życie codzienne jest zbiorem referatów, które odbywa się rokrocznie w Olsztynku. Tomik poświęcony jest dziedzictwu kulturowemu oraz źródłom do historii ziem pruskich, począwszy od średniowiecza aż do czasów współczesnych.