Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
     OBN
     biblioteka
     wydawnictwa
     nowości wydawnicze
     kwartalnik naukowy
 Komunikaty Mazursko-Warminskie
     badania naukowe
     aktualności
     sprawozdania
     pracownicy
     Towarzystwo Naukowe
     im. Wojciecha Ketrzynskiego
     Biuletyn Obwód Kaliningradzki
     Centrum Badań Wschodnich
     Nagroda im. W. Kętrzyńskiego
     Pracownia Kopernikańska
     Konferencja Budowa Niepodlegej
     Katalog on-line
     galeria
     sesje
     Ogłoszenia, konkursy
     kontakt
     archiwum  aktualności
O
Ewa Gładkowska
 
Zrozumieć czas
 
2003, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 154
 
Cena książki to: 15.00 zł netto / 15.75 zł brutto;
 
Stan w magazynie: dostępne
 
Tylna okładka
 
W swojej pracy autorka dokonuje, z perspektywy współczesnej, rozliczenia z czasami powojennymi, usiłując spojrzeć i zrozumieć zarazem wielokulturową tradycję Warmii i Mazur, przede wszystkim w życiu artystycznym. Punkt odniesienia stanowi tu twórczość i działalność społeczno-kulturalna olsztyńskiego artysty malarza i grafika, Hieronima Skurpskiego. Był on jednym z tych „mających wyobrażenie lub świadomość, czym jest dziedzictwo kulturowe ”, którzy po roku 1945 borykali się z różnego rodzaju trudnościami. Związane one były przede wszystkim z ogromnym zróżnicowaniem narodowościowym, kulturowym, jak również ogromnymi zniszczeniami wojennymi. Praca Ewy Gładkowskiej przedstawia podjęte zagadnienie w sposób kompetentny i dobrze udokumentowany.