Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
     OBN
     biblioteka
     wydawnictwa
     nowości wydawnicze
     kwartalnik naukowy
 Komunikaty Mazursko-Warminskie
     badania naukowe
     aktualności
     sprawozdania
     pracownicy
     Towarzystwo Naukowe
     im. Wojciecha Ketrzynskiego
     Biuletyn Obwód Kaliningradzki
     Centrum Badań Wschodnich
     Nagroda im. W. Kętrzyńskiego
     Pracownia Kopernikańska
     Konferencja Budowa Niepodlegej
     Katalog on-line
     galeria
     sesje
     Ogłoszenia, konkursy
     kontakt
     archiwum  aktualności
O
Grzegorz Strauchold
 
Polska ludność rodzima ziem zachodnich i północnych. Opinie nie tylko publiczne lat 1944-1948
 
Olsztyn 1995, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 182
 
Cena książki to: 7.00 zł netto / 7.35 zł brutto;
 
Stan w magazynie: dostępne
 
Tylna okładka
 
Książka przedstawia poglądy wyrażane w środkach masowego przekazu w Polsce w latach 1944 - 1948 na temat tzw. ludności autochtonicznej pochodzenia polskiego. W latach tych kształtowały się wprowadzane z różnym skutkiem w życie zasady polityki państwa wobec polskiej ludności rodzimej.