Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
     OBN
     biblioteka
     wydawnictwa
     nowości wydawnicze
     kwartalnik naukowy
 Komunikaty Mazursko-Warminskie
     badania naukowe
     aktualności
     sprawozdania
     pracownicy
     Towarzystwo Naukowe
     im. Wojciecha Ketrzynskiego
     Biuletyn Obwód Kaliningradzki
     Centrum Badań Wschodnich
     Nagroda im. W. Kętrzyńskiego
     Pracownia Kopernikańska
     Konferencja Budowa Niepodlegej
     Katalog on-line
     galeria
     sesje
     Ogłoszenia, konkursy
     kontakt
     archiwum  aktualności
O
Andrzej Samulowski
 
„Wyzwól nas z ciężkiej niewoli”. Wiersze i proza 1868–1928.
 
Zebrał i opracował Janusz Jasiński.
 
Cena książki to: 10.00 zł netto / 10.50 zł brutto;
 
Stan w magazynie: dostępne
 
Tylna okładka
 
Zebrana poezja znanego poety warmińskiego żyjącego na przełomie XIX i XX wieku. Wiersze o tematyce historycznej skierowane przeciwko pruskiej polityce germanizacyjnej. Opisywał piękno krajobrazu ojczystej Warmii.