Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
     OBN
     biblioteka
     wydawnictwa
     nowości wydawnicze
     kwartalnik naukowy
 Komunikaty Mazursko-Warminskie
     badania naukowe
     aktualności
     sprawozdania
     pracownicy
     Towarzystwo Naukowe
     im. Wojciecha Ketrzynskiego
     Biuletyn Obwód Kaliningradzki
     Centrum Badań Wschodnich
     Nagroda im. W. Kętrzyńskiego
     Pracownia Kopernikańska
     Konferencja Budowa Niepodlegej
     Katalog on-line
     galeria
     sesje
     Ogłoszenia, konkursy
     kontakt
     archiwum  aktualności
O
Ryszard Otello
 
Problemy narodowościowe w Kościele ewangelickim na Mazurach w latach 1918-1945
 
Olsztyn 2003, wyd. I, B-5, oprawa-karton, ss. 149
 
Cena książki to: 15.00 zł netto / 15.75 zł brutto;
 
Stan w magazynie: dostępne
 
Tylna okładka
 
Rozprawa ks. Ryszarda Otella czekała na druk od roku 1978. Niestety, nagła śmierć Autora, a także sytuacja polityczna w Polsce odsunęły na dalszy plan zainteresowanie tą problematyką. Wartość tej pracy polega nie tylko na wydobyciu materiałów archiwalnych, bogatej, nieznanej dotąd faktografii. Autor sformułował też tezę o współpracy Kościoła unijnego z państwem niemieckim w procesie germanizacji i likwidacji odrębności Mazurów oraz przedstawił losy Mazurów ewangelików, dla których wartością nadrzędna było przywiązanie do mowy ojczystej. Rozprawa pokazuje nam, jak stopniowo zmniejszała się liczba Mazurów ewangelików posługujących się językiem polskim (dialektem mazurskim).Było ich w 1890 roku 331 00, w 1910 roku 315 000, w 1925 roku, według oficjalnej, choć niewątpliwie tendencyjnej, statystyki tylko 70 000. W 1945 roku Mazurów ewangelików miało być 71 500, w 1969 roku-około 10 000, dzisiaj w Polsce żyje ich zaledwie kilka tysięcy. Zanikła ewangelicka mazurska społeczność, pozostała jej skomplikowana i tragiczna historia jakże przypominająca los dawnych Prusów. Zasługuje ona na bliższe poznanie. Książka ta z pewnością będzie służyć temu celowi.
Z Przedmowy prof. dr ha. Janusza Małłka