Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
     OBN
     biblioteka
     wydawnictwa
     nowości wydawnicze
     kwartalnik naukowy
 Komunikaty Mazursko-Warminskie
     badania naukowe
     aktualności
     sprawozdania
     pracownicy
     Towarzystwo Naukowe
     im. Wojciecha Ketrzynskiego
     Biuletyn Obwód Kaliningradzki
     Centrum Badań Wschodnich
     Nagroda im. W. Kętrzyńskiego
     Pracownia Kopernikańska
     Konferencja Budowa Niepodlegej
     Katalog on-line
     galeria
     sesje
     Ogłoszenia, konkursy
     kontakt
     archiwum  aktualności
O
Magdalena Sacha
 
Topos Mazur jako raju utraconego w literaturze niemieckiej Prus Wschodnich
 
Olsztyn 2001, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 138
 
Cena książki to: 16.00 zł netto / 16.80 zł brutto;
 
Stan w magazynie: nakład wyczerpany
 
Tylna okładka
 
Próba odpowiedzi na pytanie w jaki sposób topos mazurski był realizowany w twórczości wybranych przedstawicieli mazurskiej literatury regionalnej (E. Wiecherta, H. H. Kirsta i Z. Lenza). Praca omawia proces poznania i zrozumienia losów ginących, małych grup etnicznych oraz toposu mazurskiego w świadomości obecnych mieszkańców regionu Warmii i Mazur.