Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
     OBN
     biblioteka
     wydawnictwa
     nowości wydawnicze
     kwartalnik naukowy
 Komunikaty Mazursko-Warminskie
     badania naukowe
     aktualności
     sprawozdania
     pracownicy
     Towarzystwo Naukowe
     im. Wojciecha Ketrzynskiego
     Biuletyn Obwód Kaliningradzki
     Centrum Badań Wschodnich
     Nagroda im. W. Kętrzyńskiego
     Pracownia Kopernikańska
     Konferencja Budowa Niepodlegej
     Katalog on-line
     galeria
     sesje
     Ogłoszenia, konkursy
     kontakt
     archiwum  aktualności
Uprzejmie informujemy, że ze względu na okres urlopowy OBN przyjmuje zamówienia na wydawnictwa, jednakże wysyłka książek będzie realizowana od dnia 29 sierpnia br. (dot. zamówień od 1.08.11)
Biblioteka Olsztyńska
(pszr1) Zenona Rondomańska
Polska pieśń religijna na Warmii w latach 1795-1939; lsztyn 2002, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 350; cena 30.00 zl netto / 31.50 zl brutto;
Praca stanowi kontynuację badań nad muzyczną kulturą Warmii oraz poznaniem jej potencjału. Autorka omawia wpływ zmiany p Więcej....

 
(pszppw) Tadeusz Matulewicz
Z pieśnią przez wieki. Zbiór popularnych pieśni i piosenek patriotycznych, religijnych, ludowych, biesiadnych.; Olsztyn 2010, ark. wyd. 7,86; ark. druk. 17,68; ss. 282; cena 20.00 zl netto / 21.00 zl brutto;
Więcej....

 
(pswpbp) W opracowaniu Zygfryda Gładkowskiego i Bolesława Pilarka
Wspomnienia pracowników byłych Państwowych Gospodarstw Rolnych; Olsztyn, 2012 wydanie pierwsze, ark.wyd. 13; ark.druk. 15. ss. 245; cena 23.81 zl netto / 25.00 zl brutto;
Więcej....

 
(pswarm) Stanisław Achremczyk
Warmia; 2012, wydanie II, ark. 46,8, ark. druk. 38, ss. 608; cena 61.90 zl netto / 65.00 zl brutto;
Więcej....

 
(pssl) Aurelia Raszkiewicz
Śladami ludzkich łez. Wspomnienia sybiraczki; wyd II, wyd. 6,03; ark. druk. 7,9 ss.126; cena 10.00 zl netto / 10.50 zl brutto;
Na Warmii i Mazurach po 1945 roku znaleźli schronienie ludzie pozbawieni swych małych ojczyzn Więcej....

 
(pssa3) Wojciech Wrzesiński
Sąsiad.
Czy wróg?
Ze studiów nad kształtowaniem obrazu Niemca w Polsce w latach 1795 - 1939.
; Wydanie drugie zmienione, oprawa twarda, ss. 812; cena 50.00 zl netto / 52.50 zl brutto;
Zainteresowanie innymi narodami w historii narastało stopniowo. Towarzyszyło powstawaniu narodów... Więcej....

 
(pssa2) Pod redakcją Stanisława Achremczyka
Iława 1305-2005. Siedemset lat dziejów; Olsztyn 2006, wyd. I, B-5, oprawa karton; cena 7.00 zl netto / 7.35 zl brutto;
Przekazujemy w Wasze ręce publikację podsumowującą jedno z najważniejszych wydarzeń, jakie miały miejsce w 700-letniej h Więcej....

 
(pssa1) Praca zbiorowa pod red. Stanisława Achremczyka i Władysława Ogrodzińskiego
Olszyn 1353-2003; Olsztyn 2003, wyd. I, B-5, oprawa twarda, ss. 656; cena 50.00 zl netto / 52.50 zl brutto;
Książka ta powstała w wyniku rozważań nad trwałym upamiętnieniem jubileuszu 650-lecia oraz nad drogą rozwoju Więcej....

 
(psrtgm) Ryszard Tomkiewicz
GOSPODARKA MIĘSNA NA WARMII I MAZURACH PO 1945 ROKU - ZARYS PROBLEMATYKI; Olsztyn 2013,wyd. I, 199 ss.; cena 20.00 zl netto / 21.00 zl brutto;
Więcej....

 
(psrt01) Ryszard Tomkiewicz
Ułomna Samorządnośc Polski Ludowej. Warmia i Mazury 1945-1990; Wydanie I, Olsztryn 2016, ss. 330 Objętość: ark. wyd. 16,95; ark.druk. 20,63; cena 28.57 zl netto / 30.00 zl brutto;
Więcej....

 
(pspw) Jan Mincewicz
Pieśni Wileńszczyzny; wydanie: wyd II, ark wyd. 6,9; ark. druk. 12,5 ss.200; cena 20.00 zl netto / 21.00 zl brutto;
Artystyczna twórczość ludowa, zwłaszcza ten najbarwniejszy jej składnik, jakim jest folklor muzyczny, stanowi obo Więcej....

 
(psprut)
Pruthenia; ; cena 15.00 zl netto / 15.75 zl brutto;
Swoje przemyślenia ośmielam się przedstawić czytelnikom pierwszego tomu czasopisma „Pruthenia" zamiast tradycyjneg Więcej....

 
(psprut) Grzegorz Białuński(redaktor),
Mirosław J. Hoffman,
Bogdan Radzicki (sekretarz)

PRUTHENIA Tom II; Olsztyn 2006; cena 15.00 zl netto / 15.75 zl brutto;
Etnogenezę Bałtów Zachodnich, do których zalicza się Prusów, wiązano z nałożeniem się ludności ceramiki sznurowej (Indoe Więcej....

 
(psprut) Rada Naukowa: Wiesław Długokęcki, Kazimierz Grążawski, Jacek Kowalewski, Wojciech Nowakowski
Pruthenia Tom III, Pismo poświęcone Prusom i ludom bałtyckim; Olsztyn 2008, B5, ss.331; cena 0.00 zl netto / 0.00 zl brutto;
Więcej....

 
(psprut) Rada Naukowa: Wiesław Długokęcki, Kazimierz Grążawski, Jacek Kowalewski, Wojciech Nowakowski
Pruthenia Tom IV, Pismo poświęcone Prusom i ludom bałtyckim; Olsztyn 2008, B5, ss.351; cena 25.00 zl netto / 26.25 zl brutto;
Więcej....

 
(psprla) Andrzej Lesiński
Służba wojskowa kleryków w PRL 1959-1980; wyd II, Olsztyn 2010,ss.272; cena 30.00 zl netto / 31.50 zl brutto;
Więcej....

 
(psmt1) ks. Michał Tunkiewicz
Małżeństwo i rodzina w świadomości młodzieży.Aspekt teologiczno - pastoralny; Olsztyn 2000, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 242; cena 27.00 zl netto / 28.35 zl brutto;
Opracowanie jest teoretyczną próbą określenia Więcej....

 
(psksh1) Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Achremczyka, ks. Jana Guzowskiego i ks. bp. Jacka Jezierskiego
Kardynał Stanisław Hozjusz (1504-1579). Osoba, myśl, dzieło, czasy, znaczenie.; wydanie I. Objętość 42,5 ark. wyd.=28,5 ark. druk. b1/16 str. 448; cena 30.00 zl netto / 31.50 zl brutto;
Więcej....

 
(psks1) Kazimierz Schneider
Między barykadami; Olsztyn 1999, wyd. I, oprawa karton, B- 6, ss. 152; cena 15.00 zl netto / 15.75 zl brutto;
Wspomnienia założyciela i wieloletniego prezesa Towarzystwa Neofilologicznego w okręgu warmińsko-mazurskim, którego Więcej....

 
(psjs1) Jacek Staszewski
Wettynowie; ; cena 20.00 zl netto / 21.00 zl brutto;
Jest to pierwsza próba opisania w literaturze polskiej histo¬rii rodu Wettynów, z którym spotkamy się na kartach opr Więcej....

 
(psjh1) Jan Chłosta
Słownik Warmii; Olsztyn 2002, wyd. I, B-5, oprawa twarda, ss. 464; cena 40.00 zl netto / 42.00 zl brutto;
Jest to pierwsza taka pozycja skierowana do czytelników zainteresowanych tym regionem zarówno Więcej....

 
(pseg1) Ewa Gładkowska
Zrozumieć czas; 2003, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 154; cena 15.00 zl netto / 15.75 zl brutto;
W swojej pracy autorka dokonuje, z perspektywy współczesnej, rozliczenia z czasami powojennymi, usiłując spojrzeć i zroz Więcej....

 
(psdzie) Pod redakcją Stanisława Achremczyka
Dziedzictwo Warmii IV. Lidzbark Warmiński 1308-2008; Olsztyn 2008, wyd. Iark wyd.14.9 ark. druk. 15,5, ss.246; cena 15.00 zl netto / 15.75 zl brutto;
Więcej....

 
(psdz5) Krzysztof Krukowski
Strategie rozwoju gmin wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego; Olsztyn 2007, wydanie 1, b5, ss. 137; cena 15.00 zl netto / 15.75 zl brutto;
Gminy podejmują zadania publiczne w imieniu własnym i na swoją odpowiedzialność. Pozwala to zakwalifikować gminę do grup Więcej....

 
(psdz4)
Warmia i Mazury w obliczu przemian cywilizacyjnych; Olsztyn 2006, b5, ss. 177; cena 15.00 zl netto / 15.75 zl brutto;
Spis treści Więcej....

 
(psdz3) Renata Marks-Bielska, Roman Kisiel, Joanna Danilczuk
Dzierżawa jako podstawowa forma zagospodarowania popegeerowskiego mienia.; Olsztyn 2006, wydanie 1, ss.113; cena 15.00 zl netto / 15.75 zl brutto;
Ziemia, tak jak praca była i jest najważniejszym elementem produk­cji decydującym o jej wielkości... Więcej....

 
(psdz2) pod redakcją Stanisława Achremczyka, Krystyny Orłowskiej-Wolczulanis
Dziedzictwo Warmii Literatura i Piśmiennictwo; Olsztyn 2006, wyd. I, A-5, ss.119; cena 0.00 zl netto / 0.00 zl brutto;
Oddajemy do rąk Czytelników drugi tom z serii wydawniczej „Dziedzictwo Warmii”. Po Warmii Więcej....

 
(psdz1) Pod redakcją Stanisława Achremczyka, Krystyny Orłowskiej-Wojczulanis
Dziedzictwo Warmii. Ustrój-Prawo-Administracja; Olsztyn 2006, wyd. I, A-5, ss. 85; cena 0.00 zl netto / 0.00 zl brutto;
     Dziedzictwo kulturowe to rozległy krąg zjawisk, obejmujący przedmioty materialne, instytuc Więcej....

 
(psdw) Pod redakcją Stanisława Achremczyka
Dziedzictwo Warmii 4. Lidzbark Warmińśki 1308-2008; wyd. I; ark wyd. 14,9; ark. druk. 15,5 ss. 246; cena 0.00 zl netto / 0.00 zl brutto;
Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsz¬tynie jest od kilku lat współorganizatorem konferencji n Więcej....

 
(psdb) Praca zbiorowa pod redakcją naukową Danuty Bogdan
Olsztyn w dokumentach 2. Wybór źródeł do historii miasta 1474–1950; Olsztyn 2016, wydanie I; Objętość: ark. ark. wyd. 6,5; ark. druk. 15; ss.208; cena 17.14 zl netto / 18.00 zl brutto;
Więcej....

 
(psdb) Praca zbiorowa pod redakcją naukową Danuty Bogdan
Olsztyn w dokumentach. Wybór źródeł do historii miasta 1353–1949; Olsztyn 2015, wydanie I; Objętość: ark. wyd. 6,5; ark. druk. 15; ss.178; cena 17.14 zl netto / 18.00 zl brutto;
Więcej....

 
(pscies) Praca pod redakcją Andrzeja Farugi, Stanisława Achremczyka
Cieszyniacy na Warmii i Mazurach (z kart historii); Olsztyn 2008, ss. 226; cena 10.00 zl netto / 10.50 zl brutto;
Cieszyniacy odgrywają w społecznym, kulturalnym i naukowym życiu Warmii i Mazur rolę niepoślednią. W naszym regionie ... Więcej....

 
(psbial) Grzegorz Białuński
Studia z dziejów rycerskich i szlacheckich rodów pruskich (XIII-XVI wiek); Olsztyn 2012, ss. 262; ark. wyd. 16,07; ark. druk. 16,3;; cena 28.57 zl netto / 30.00 zl brutto;
Więcej....

 
(psaz1) Praca zbiorowa pod red. Arkadiusza Żukowskiego
Polska polityka zagraniczna w procesie przemian po 1989 roku; Olsztyn 1999, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 326; cena 15.00 zl netto / 15.75 zl brutto;
Zbiór studiów i artykułów poświęconych problemom polskiej polityki zagranicznej oraz jej stosunków z państwami Więcej....

 
(pruthe) Rada Naukowa: Wiesław Długokęcki, Kazimierz Grążawski, Sławomir Jóźwiak, Jacek Kowalewski, Wojciech Nowakowski
PRUTHENIA Pismo poświęcone Prusom i ludom bałtyjskim; Olsztyn 2010; ss. 313; cena 25.00 zl netto / 26.25 zl brutto;
Więcej....

 
(mlnpjg) Praca zbiorowa pod redakcją Janusza Gołoty
Migracja ludności na pograniczu mazursko-kurpiowskim w XIX i XX wieku; Ostrołęka-Olsztyn 2008, A5, ss. 159; cena 12.00 zl netto / 12.60 zl brutto;
Więcej....

 
(histor) Stanisław Achremczyk
Historia Warmii i Mazur dwa Tomy; Wydanie II, poprawione i uzupełnione Olsztyn, 2018; cena 119.05 zl netto / 125.00 zl brutto;
Więcej....

 
(grunwa) Andrzej Samulowski, Michał Kaja
Grunwald. Dwa utwory z I połowy z XX wieku z Warmii i Mazur. Opracowanie i wstęp Janusz Jasiński ; Olsztyn 2010; ark. wyd. 1,2; ark druk. 2 ss. 32; cena 5.00 zl netto / 5.25 zl brutto;
Więcej....

 
(czerwi) Wydawnictwo przygotowała Delegatura IPN w Olsztynie oraz Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie
Olsztyński Czerwiec '89; Olsztyn 2009, B5, ss. 219; cena 0.00 zl netto / 0.00 zl brutto;
Więcej....

 
() Stanisław Achremczyk
Ignacy Krasicki nie tylko literat; Olsztyn 2016, ss. 228;; cena 47.62 zl netto / 50.00 zl brutto;
Więcej....

 
() Praca zbiorowa pod redakcją  Stanisława Achremczyka
Warmia w czasach Nowowiejskiego; Olsztyn 2016, ss. 262; ark. wyd. 10,33; ark. druk. 11,5;; cena 28.57 zl netto / 30.00 zl brutto;
Więcej....