Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
     OBN
     biblioteka
     wydawnictwa
     nowości wydawnicze
     kwartalnik naukowy
 Komunikaty Mazursko-Warminskie
     badania naukowe
     aktualności
     sprawozdania
     pracownicy
     Towarzystwo Naukowe
     im. Wojciecha Ketrzynskiego
     Biuletyn Obwód Kaliningradzki
     Centrum Badań Wschodnich
     Nagroda im. W. Kętrzyńskiego
     Pracownia Kopernikańska
     Konferencja Budowa Niepodlegej
     Katalog on-line
     galeria
     sesje
     Ogłoszenia, konkursy
     kontakt
     archiwum  aktualności
Uprzejmie informujemy, że ze względu na okres urlopowy OBN przyjmuje zamówienia na wydawnictwa, jednakże wysyłka książek będzie realizowana od dnia 29 sierpnia br. (dot. zamówień od 1.08.11)
Monografie Miast i Gmin
(poczet) Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Achremczyka.
Poczet biskupów warmińskich; ; cena 60.00 zł netto / 63.00 zł brutto;
Starannie opracowano szkice biograficzne 50 biskupów – od biskupa Anzelma do arcybiskupa Wojciecha Ziemby. Zwięzłe Więcej....

 
(265) Seweryn Szczepański
Pomezania Pruska. Dzieje osadnictwa w XIII–XV wieku; Wydanie I; Objętość ark. wyd. 26,75; ark. druk. 25,7; ss. 412;; cena 60.00 zł netto / 63.00 zł brutto; Brak w magazynie
Więcej....

 
(262) Praca zbiorowa pod redakcją naukową Jerzego Kiełbika
Życie codzienne na dawnych ziemiacha pruskich. Prawo i bezprawie; Olsztyn, wydanie I; Objętość ark. wyd. 8,15;ark. druk. 8,25; ss. 132; cena 17.14 zł netto / 18.00 zł brutto; dostępne
Więcej....

 
(260) Praca zbiorowa pod redakcją prof. dr. hab. Stanisława Achremczyka i dr. Jerzego Kiełbika
Między Barokiem a Oświeceniem Społeczeństwo stanowe; Olsztyn 2013,wyd. I, 311 ss.; cena 30.00 zł netto / 31.50 zł brutto; dostępne
Więcej....

 
(259)
Kuchnia dawnych ziem pruskich - tradycja i nowoczesność; Wydanie I; Objętość: ark. wyd. 10,36; ark. druk. 11,25, ss. 180; cena 11.43 zł netto / 12.00 zł brutto; dostępne
Więcej....

 
(258)
Ryszard Tomkiewicz

ROCZNICE BITWY POD GRUNWALDEM W POLSCE LUDOWEJ; Wydanie I, Objętość: ark. wyd. 20,15; ark.druk. 19,25; cena 30.00 zł netto / 31.50 zł brutto; dostępne
Więcej....

 
(257) Bolesław Pilarek
Następcy Państwowych Gospodarstw Rolnych; Wydanie I, Objętość: ark. wyd. 23,4; ark. druk. 20, ss. 320; cena 23.81 zł netto / 25.00 zł brutto; dostępne
W roku 1991 u progu polskiej transformacji ustrojowej i gospodarczej Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego Więcej....

 
(256) Pod redakcją prof. dr. hab. Stanisława Achremczyka
Plebiscyty jako metoda rozwiązywania konfliktów międzynarodowych. W 90. rocznicę plebiscytów na Warmii, Mazurach i Powiślu; Olsztyn 2010, wyd. 1, ark. wyd. 7,68, ark. druk. 8,5 ss.136; cena 10.00 zł netto / 10.50 zł brutto; dostępne
Więcej....

 
(255) Praca zbiorowa pod redakcją prof. dr. hab. Stanisława Achremczyka
MIĘDZY BAROKIEM A OŚWIECENIEM. Wielkie bitwy.; Olsztyn 2010; wyd. I; ark. wyd. 20,1; ark. druk. 18,5; ss. 294; cena 30.00 zł netto / 31.50 zł brutto; dostępne
Więcej....

 
(253) wstęp Jerzy Kiełbik, tłum. Magdalena I. Sacha
USTAWA KRAJOWA BISKUPA ADAMA STANISŁAWA GRABOWSKIEGO Z 4 LIPCA 1766 ROKU; Olsztyn 2010, ss. ark. wyd. 10 ark. druk. 18,5, ss. 96; cena 20.00 zł netto / 21.00 zł brutto; dostępne
Więcej....

 
(252) Wojciech Wrzesiński
Polska-Prusy Wschodnie. Plebiscyt na Warmii i Mazurach oraz na Powiślu w 1920 roku; Olsztyn 2010; wyd II ark. wyd. 32,5; ark. druk. 30; ss. 474; cena 50.00 zł netto / 52.50 zł brutto; dostępne
Więcej....

 
(250) Zenobiusz Michał Bednarski, Iwona Bednarska-Żytko, Hanna Bednarska
Polscy medycy, dentyści, farmaceuci, pielęgniarki i położne na uniwersytetach bejruckich w latach 1941-1952; Olsztyn 2010, wyd.1 ark. wyd. 8,5; ark. druk. 9; ss.143; cena 20.00 zł netto / 21.00 zł brutto; dostępne
Więcej....

 
(248) Pod redakcją Waldemara Brendy i Jerzego Kiełbika
Ludzie Pogranicza; Wydanie pierwsze Ark. wyd. 16; ark. druk 21, str. 337; cena 20.00 zł netto / 21.00 zł brutto; dostępne
Trzykrotnie już Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego wraz z Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu podjęli się or Więcej....

 
(247) Tomasz Chrzanowski
Polskie elity intelektualne wobec przemian politycznych i społecznych lat 1795-1830; wyd. I, ark. wyd 22,2; ark. druk 20,62.; cena 30.00 zł netto / 31.50 zł brutto; dostępne
Uwagi wstępne Upadek Rzeczypospolitej stanowił dla jego świadków trudne do pojęcia i zrozumienia przeżycie. Na oczach ge Więcej....

 
(246) Bożena Domagała
Ukraińcy na Warmii i Mazurach. Studium procesów asymilacji; wyd. I, ark. wyd. 16,5; ark. druk. 13,5, ss.213; cena 25.00 zł netto / 26.25 zł brutto; dostępne
Na Warmii i Mazurach żyją dwie znaczne mniejszości narodowe: niemiecka i ukraińska. Mniejszość niemiecka mogła się zorga Więcej....

 
(245) Jerzy Marek Łapo
Ludowa wizja przeszłości Mazur; wyd. I; ark. wyd. 18,6; ark. druk. 15,4 ss. 244; cena 25.00 zł netto / 26.25 zł brutto; dostępne
OD AUTORA Niniejsza publikacja stanowi uzupełnioną wersję pracy doktorskiej zatytułowa¬nej Stanowiska archeologiczn Więcej....

 
(244) Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Achremczyka
Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Krajobraz kulturowy Warmii i Mazur; Olsztyn 2008, A5, ss.119; cena 10.00 zł netto / 10.50 zł brutto; brak w magazynie
Więcej....

 
(243) Alojzy Szorc, Irena Makarczyk
WARMIA w dobie "potopu" szwedzkiego 1654-1660. Protokoły posiedzeń kapituły warmińskiej, korespondencja i akta.; Olsztyn 2008, ss.417; cena 40.00 zł netto / 42.00 zł brutto; dostępne
Więcej....

 
(242) Bożena Beba
Współczesna sztuka ludowa na Warmii i Mazurach; Olsztyn 2008, ss.155; cena 25.00 zł netto / 26.25 zł brutto; dostępne
Więcej....

 
(241) Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Achremczyka
Między barokiem a oświeceniem. Staropolski regionalizm.; Olsztyn 2008, ss. 392; cena 30.00 zł netto / 31.50 zł brutto; dostępne
Więcej....

 
(240) Wojciech Kętrzyński
O LUDNOŚCI POLSKIEJ W PRUSIECH NIEGDYŚ KRZYŻACKICH; Olsztyn 2010 ss.825 oprawa twarda; cena 70.00 zł netto / 73.50 zł brutto; dostępne
Więcej....

 
(240) Wojciech Kętrzyński
O LUDNOŚCI POLSKIEJ W PRUSIECH NIEGDYŚ KRZYŻACKICH ; Olsztyn 2010 ss.825 oprawa miękka; cena 60.00 zł netto / 63.00 zł brutto; dostępne
Więcej....

 
(239) Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Achremczyka i Cezarego Kuklo
Rok 1945. Między wojną a pokojem. W 60. rocznicę zakończenia II wojny światwej; Olsztyn 2008, ark. wyd. 7,35; ark druk. 8,75. ss. 140.; cena 10.00 zł netto / 10.50 zł brutto; dostępne
Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku ... Więcej....

 
(238) Arkadiusz Wagner
Warsztat rzeźbiarski Chrystiana Bernarda Schmidta na Warmi; Olsztyn 2007, ss.381; cena 50.00 zł netto / 52.50 zł brutto; dostępne
Jednym ze słabiej poznanych zagadnień polskiej plastyki barokowej jest osiemnastowieczna rzeźba warmińskiego księstwa... Więcej....

 
(237) Jerzy Kiełbik
Miasta warmińskie w latach 1466-1772. Samorząd, społeczeństwo, gospodarka.; Olsztyn 2007,wyd. 1, ss. 187; cena 20.00 zł netto / 21.00 zł brutto; dostępne
Miasto zawsze było świadectwem siły i bogactwa ziemi, a równocześnie siedzibą władzy. Na Warmii, w tworzącym się dominiu Więcej....

 
(236)
Pogranicza. Przestrzeń kulturowa; Olsztyn 2007, wyd.1, ss. 240; cena 15.00 zł netto / 15.75 zł brutto; dostępne
Więcej....

 
(235) Ryszard Tomkiewicz
Olsztyński Rok 1956; Olsztyn 2007, ark 15,4 ss.210; cena 25.00 zł netto / 26.25 zł brutto; dostępne
Wydarzenia 1956 r. były w Polsce Ludowej pierwszym kryzysem tak wielkiej skali, o wymiarze ponadlokalnym. Do przemian... Więcej....

 
(234) Praca zbiorowa pod redakcją Jerzego M. Łapo i Grzegorza Białuńskiego
Pruskie baby kamienne. Fenomen kulturowy czy europejska codzienność?; Olsztyn 2007, wyd. 1, ss.158; cena 15.00 zł netto / 15.75 zł brutto; brak w magazynie
Pruskie baby kamienne od dawna rozpalały wyobraźnię nie tylko naukowców. Te antropomorficzne rzeźby kamienne, przedstawi Więcej....

 
(233) Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Achremczyka
Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Dziedzictwo kulinarne.; wyd. I, ark wyd. 7,8; ark druk. 7,5 ss.112; cena 10.00 zł netto / 10.50 zł brutto; brak w magazynie
Więcej....

 
(232) Mariusz Smoliński
Rzeźbiarz Jan Chrystian Schmidt.
Rola Warmii jako prowincji artystycznej w XVIII wieku
; Olsztyn 2006, ss. 300; cena 30.00 zł netto / 31.50 zł brutto; dostępne
W pierwszej połowie XVIII w., gdy po zakończeniu wojny północnej zapanował na Warmii czas względnego spokoju, okres szcz Więcej....

 
(231) Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Achremczyka
MIĘDZY BAROKIEM A OŚWIECENIEM. Radości i troski dnia codziennego.; Olsztyn 2006, ss. 486; cena 35.00 zł netto / 36.75 zł brutto; dostępne

Do rąk czytelników przekazujemy VII tom wydawnictwa Między Barokiem a Oświeceniem. Jest on, jak ... Więcej....


 
(230) Pod redakcją Jerzego Dumy
Onomastyka regionalna; Olsztyn 1992, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 195; cena 20.00 zł netto / 21.00 zł brutto; dostępne

Staraniem Towarzystwa Naukowego oraz Ośrodka Badań Naukowych im. Woj­ciecha Kętrzyńskiego w... Więcej....


 
(229) Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Achremczyka
ŻYCIE CODZIENNE NA DAWNYCH ZIEMIACH PRUSKICH. Ziemie pruskie w oczach polskich i obcych; Olsztyn 2006, wyd. I, A-5, ss. 209; cena 12.00 zł netto / 12.60 zł brutto; brak w magazynie
Cyklicznie organizowane spotkania pod wspólnym tytułem „Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich" ukazują się Więcej....

 
(228) Irena Makarczyk
Tomasz Ujejski (1612-1689); Olsztyn 2005, wyd. I, B-4; cena 35.00 zł netto / 36.75 zł brutto; dostępne
Przedmiotem niniejszej pracy jest życie i działalność Tomasza Ujejskiego, szlachcica z ziemi sandomierskiej, biskupa ... Więcej....

 
(227) Zenobiusz Michał Bednarski
Polacy na wydziale lekarskim Uniwersytetu Dorpacko-Jurjewskiego w latach 1889-1918 i Estońskiego Uniwersytetu Narodowego w Latach 1919-1940; Olsztyn 2006, wyd. I, B-5, oprawa karton; cena 25.00 zł netto / 26.25 zł brutto; dostępne
Praca jest kontynuacją ogłoszonej wcześniej (mps 1975 r.) dysertacji oraz wydanej drukiem jej uzupełnionej wersji (2002 Więcej....

 
(226) Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Achremczyka
MIĘDZY BAROKIEM A OŚWIECENIEM. Edukacja, wykształcenie, wiedza.; Olsztyn 2005, wyd. I, B-5, oprawa karton; cena 30.00 zł netto / 31.50 zł brutto; dostępne
Sesje „Między Barokiem a Oświeceniem" stały się ważnym elementem życia naukowego badaczy zajmujących się XVII i XV Więcej....

 
(225) Jan Chłosta
Klemens Frenszkowski. Pamiętnik Warmiaka.; Olsztyn 2005, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 163; cena 15.00 zł netto / 15.75 zł brutto; brak w magazynie
Więcej....

 
(224) Praca zbiorowa por redakcją Stanisława Achremczyka
Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Krzewienie wiedzy.; Olsztyn 2005, OBN im.W. Kętrzyńskiego; cena 10.00 zł netto / 10.50 zł brutto; dostępne
Więcej....

 
(223) Gustaw Gizewiusz
Skarga Mazura.; ; cena 20.00 zł netto / 21.00 zł brutto; dostępne
Więcej....

 
(222) Janusz Hochleitner
Kapliczki Warmii południowej; Olsztyn 2004, wyd. I , B-6, oprawa miękka, ss. 170; cena 20.00 zł netto / 21.00 zł brutto; brak w magazynie
Krajobraz kulturowy Warmii zachował wiele wartościowych pozostałości, świadczących o kulturze duchowej dawnych mieszkańc Więcej....

 
(221) Marta Gwiaździńska-Goraj
Przemiany społeczno-gospodarcze obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego; Olsztyn 2004, wyd. I , B-6, oprawa miękka, ss. 194; cena 15.00 zł netto / 15.75 zł brutto; dostępne
Przemiany społeczno-gospodarcze, które nastąpiły po roku 1989 miały na celu przystosowanie Polski do nowych warunków Więcej....

 
(220) Praca zbiorowa por redakcją Stanisława Achremczyka
Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Obchody rocznicowe i świąteczne.; ; cena 10.00 zł netto / 10.50 zł brutto; Brak w magazynie.
Więcej....

 
(219) Tadeusz Baryła, Wacław Hojszyk, Edmund Wojnowski
OBWÓD KALININGRADZKI FEDERACJI ROSYJSKIEJ. Wybór dokumentów 1994-2004; Olsztyn 2004, wyd. I, ss.152; cena 40.00 zł netto / 42.00 zł brutto;
Minęła dziesiąta rocznica ukazania się pierwszego numeru comiesięcznego biuletynu Obwód Kaliningradzki. Przegląd Więcej....

 
(218) Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Achremczyka
MIĘDZY BAROKIEM A OŚWIECENIEM Sarmacki konterfekt; Olsztyn 2002, wyd. I, ss. 211; cena 20.00 zł netto / 21.00 zł brutto;
Więcej....

 
(217) Praca zbiorowa pod redakcją Krystyny Stasiewicz i Stanisława Achremczyka
MIĘDZY BAROKIEM A OŚWIECENIEM. Wojny i niepokoje czasów saskich; Wyd. I,; cena 20.00 zł netto / 21.00 zł brutto;
Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Perkoz" koło Olszynka, odbyła się w dniach 6-8 września 2000 r. cykl Więcej....

 
(216) Joanna Piątkowska–Małecka
Zwierzęta w gospodarce ludności zamieszkującej ziemie Polski północno–wschodniej we wczesnej epoce żelaza.; ; cena 15.00 zł netto / 15.75 zł brutto;
Książka jest adresowana do archeologów, zoologów i historyków zajmujących się badaniem populacji zw Więcej....

 
(215) Pod redakcją Marii Biolik
"Metodologia badań onomastycznych"; Olsztyn 2003, wyd. I, oprawa karton, ss. 653; cena 50.00 zł netto / 52.50 zł brutto;

Problemy metodologii badań onomastycznych są obecne we wszystkich działach onomastyki. ...

Więcej....

 
(214) Izabela Lewandowska
Historyczna świadomość regionalna. Z badań nad młodzieżą licealną Warmii i Mazur; Olsztyn 2003, wyd. I, B-5, oprawa-karton, ss. 252; cena 20.00 zł netto / 21.00 zł brutto;
Więcej....

 
(213) Ryszard Tomkiewicz
Życie codzienne mieszkańców powojennego Olsztyna 1945-1956; Olsztyn 2003, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 402; cena 30.00 zł netto / 31.50 zł brutto;
Życiu codziennemu poświęcono sporo prac, choć odnosiły się one przede wszystkim do czasów odległych. Więcej....

 
(212) Ryszard Otello
Problemy narodowościowe w Kościele ewangelickim na Mazurach w latach 1918-1945; Olsztyn 2003, wyd. I, B-5, oprawa-karton, ss. 149; cena 15.00 zł netto / 15.75 zł brutto;
Rozprawa ks. Ryszarda Otella czekała na druk od roku 1978. Niestety, nagła śmierć Autora, a także sytuacja polityczna w Więcej....

 
(211) Grzegorz Jasiński
Kościół ewangelicki na Mazurach w XIX wieku (1817-1914); Olsztyn 2003, wyd. I, oprawa-karton, ss. 504; cena 40.00 zł netto / 42.00 zł brutto;
Więcej....

 
(210) Barbara Krysztopa-Czupryńska
Kompania Wschodnia (Eastland Company) a Rzeczpospolita w latach 1579-1673; Olsztyn 2003, wyd. I, B-5, oprawa-karton, ss. 275; cena 25.00 zł netto / 26.25 zł brutto;
Niniejsza książka ukazuje dzieje jednej z mniej znanych angielskich spółek kupieckich. Utworzona w roku 1579 r. Kompania Więcej....

 
(209) Zenona Rondomańska
Wychowanie przez muzykę w szkołach na polskiej Warmii w XX wieku; 2003, wyd. I, oprawa karton, B-5, ss. 150; cena 18.00 zł netto / 18.90 zł brutto;
Praca podejmująca zagadnienie stanu świadomości historycznej społeczeństwa Warmii i Mazur, z naciskiem na tereny tzw. Więcej....

 
(208) Jerzy Czołgoszewski
Więziennictwo okresu stalinowskiego na Warmii i Mazurach w latach 1945-1956; Olsztyn 2002, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 343; cena 30.00 zł netto / 31.50 zł brutto; brak w magazynie
Stalinizm jako system poglądów ideologicznych i sposób sprawowania władzy został ukształtowany w okresie, Więcej....

 
(207) Zenobiusz Michał Bednarski
Polacy na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Dorpackiego w latach 1802-1889, Rozprawy i Materiały OBN, nr 207; Olsztyn 2002, wyd. I, oprawa karton, B-5, ss. 174; cena 18.00 zł netto / 18.90 zł brutto;
Pierwsza publikacja traktująca o dziejach edukacji Polaków na, cieszącym się w okresie porozbiorowym dużą popularnością, Więcej....

 
(206cz2) Alojzy Szorc
Ignacy Krasicki na Warmii 1766-1772. Przekazy źródłowe; Olsztyn 2002, wyd. I, B-5, oprawa karton, część II: 1769-1772, ss. 303; cena 50.00 zł netto / 52.50 zł brutto;
Wydawnictwo źródłowe traktujące o latach pobytu na Warmii niezwykle ważnej postaci kultury czasów oświecon Więcej....

 
(206cz1) Alojzy Szorc
Ignacy Krasicki na Warmii 1766-1772. Przekazy źródłowe; Olsztyn 2002, wyd. I, B-5, oprawa karton, część I: 1766-1768, ss. 314; cena 50.00 zł netto / 52.50 zł brutto;
Wydawnictwo źródłowe traktujące o latach pobytu na Warmii niezwykle ważnej postaci kultury czasów oświecon Więcej....

 
(205) Stanisław Łaniec
Litwa i Białoruś w dobie konspiracji i powstania zbrojnego (1861-1864); Olsztyn 2002, wyd. I, B-5, opr. karton, ss. 196; cena 20.00 zł netto / 21.00 zł brutto; brak w magazynie
Monografia ukazuje wiele problemów z życia i walki mieszkańców Litwy i Białej Rusi w latach 1860-1864, poc Więcej....

 
(204) Grzegorz Białuński
Kolonizacja "Wielkiej Puszczy" (do 1568 roku); Olsztyn 2002, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 238 + mapa; cena 25.00 zł netto / 26.25 zł brutto; brak w magazynie
Praca przedstawia przemiany w osadnictwie południowo-wschodniego zakątka Prus Krzyżackich, a po 1525 r. - Prus Więcej....

 
(203) Praca zbiorowa pod redakcją Haliny Romanowskiej-Łakomy i Hanny Kędzierskiej
Człowiek i Człowieczeństwo – strategie bycia i stawania się człowiekiem; Olsztyn 2002, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 360; cena 35.00 zł netto / 36.75 zł brutto;
Praca obejmuje zbiór rozpraw i artykułów wielu autorów prezentujących wielodyscyplinarne spojrzenia Więcej....

 
(202) Rozprawy i Materiały OBN, nr 202
Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Świadectwa przeszłości, ; Olsztyn 2002, wyd. I, oprawa karton, B-6 , ss. 199; cena 15.00 zł netto / 15.75 zł brutto; nakład wyczerpany
Czwarty zeszyt z serii Życie codzienne jest zbiorem referatów, które odbywa się rokrocznie w Olsztynku. Tomik poświęcony Więcej....

 
(201) Jan Gancewski
Rola zamków krzyżackich w ziemi chełmińskiej od połowy XIV wieku do 1454 roku; Olsztyn 2001, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 126; cena 20.00 zł netto / 21.00 zł brutto; brak w magazynie
Książka ukazuje szeroki aspekt krzyżackich kompleksów zamkowych na terenie ziemi chełmińskiej w XIV i XV wieku wraz z Więcej....

 
(200) Edward Martuszewski
"Die polnische Sprachfrage in Preussen" Gustawa Gizewiusza jako źródło do badań nad dziejami germanizacji szkolnictwa na Mazurach; Olsztyn 2001, wyd. I. B-5, oprawa karton, ss. 270; cena 30.00 zł netto / 31.50 zł brutto;
Tematem książki jest konfrontacja pracy G. Gizewiusza Die polnische Sprachfrage in Preussen ... Więcej....

 
(199) Gustaw Gizewiusz
Pieśni ludu znad Górnej Drwęcy w parafiach Ostródzkiej i Kraplewskiej zbierane w 1836 do 1840-go roku przez X.G.G.; Kraków – Olsztyn 2000, C C-T i OBN im.W. Kętrzyńskiego, wyd. bibliofilskie I, oprawa karton, s; cena 20.00 zł netto / 21.00 zł brutto;
Tom III: Opracowanie warstwy muzycznej i zapisu nutowego poszczególnych utworów ludowych. W komplecie płyt Więcej....

 
(198cz2) Gustaw Gizewiusz
Pieśni ludu znad Górnej Drwęcy w parafiach Ostródzkiej i Kraplewskiej zbierane w 1836 do 1840-go roku przez X.G.G.; Kraków – Olsztyn 2000, C C-T i OBN im.W. Kętrzyńskiego, wyd. bibliofilskie I, oprawa karton, s; cena 50.00 zł netto / 52.50 zł brutto;
Tom II: Edycja drukowana z wiernym zachowaniem autentyzmu tekstu i interpunkcji. Opracowanie opatrzone Więcej....

 
(198cz1) Gustaw Gizewiusz
Pieśni ludu znad Górnej Drwęcy w parafiach Ostródzkiej i Kraplewskiej zbierane w 1836 do 1840-go roku przez X.G.G.; Kraków – Olsztyn 2000, C C-T i OBN im.W. Kętrzyńskiego, wyd. bibliofilskie I, oprawa karton, s; cena 50.00 zł netto / 52.50 zł brutto;
Tom I: Pierwsze reprograficzne wydanie prezentujące oryginalne zapisy tekstu i muzyki „Pieśni ludu ...” z ws Więcej....

 
(197) Maciej Karczewski
Źródła archeologiczne do badań nad zasiedleniem Krainy Wielkich Jezior Mazurskich w okresie wpływów rzymskich.; Olsztyn, 2001, wyd. 1, B-6, ss. 196; cena 20.00 zł netto / 21.00 zł brutto;
Praca zawiera niepublikowany dotąd materiał z badań archeologicznych prowadzonych w ciągu ostatniego półwiecza w Krainie Więcej....

 
(196) Praca zbiorowa
Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Mieszkańcy ziem pruskich; Olsztyn, 2001, wyd. 1, B-6, opr. karton, ss. 168; cena 10.00 zł netto / 10.50 zł brutto; nakład wyczerpany
Trzeci zeszyt z serii Życie codzienne jest zbiorem referatów z sympozjum, które rokrocznie odbywa się w Olsztynku Więcej....

 
(195) Grzegorz Białuński
Przemiany społeczno–ludnościowe południowo–wschodnich obszarów Prus Krzyżackich i Książęcych (do 1568 r.); Olsztyn 2001, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 293; cena 22.00 zł netto / 23.10 zł brutto; stan wyczerpany
Praca przedstawia proces przemian społeczno - ludnościowych na obszarze dawnej puszczy galindzko - jaćwieskiej od XIV - Więcej....

 
(194) Magdalena Sacha
Topos Mazur jako raju utraconego w literaturze niemieckiej Prus Wschodnich; Olsztyn 2001, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 138; cena 16.00 zł netto / 16.80 zł brutto; nakład wyczerpany
Próba odpowiedzi na pytanie w jaki sposób topos mazurski był realizowany w twórczości wybranych przedstawicieli mazurski Więcej....

 
(193) Halina Murawska
Przesiedleńcy z kresów północno-wschodnich II Rzeczypospolitej w Olsztyńskiem; Olsztyn 2000, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 298; cena 30.00 zł netto / 31.50 zł brutto; Brak w magazynie
Praca stanowi wynik badań prowadzonych wśród rodzin polskich, przesiedlonych z Kresów Wschodnich w Olsztyńskie w latach Więcej....

 
(192) Praca zbiorowa pod redakcją Jurija W. Kostjaszowa w wydaniu polskim T. Baryły tłumaczonym przez W. Hojszyka.
Przesiedleńcy opowiadają. Pierwsze lata Obwodu Kaliningradzkiego we wspomnieniach i dokumentach.; Olsztyn 2000, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 360; cena 25.00 zł netto / 26.25 zł brutto;
Praca przybliża skomplikowane procesy przesiedleńcze na obszarze wysuniętego najbardziej na zachód Obwodu Kaliningradzki Więcej....

 
(191) Mirosław J. Hoffmann
Kultura i osadnictwo południowo-wschodniej strefy nadbałtyckiej w I tysiącleciu p.n.e.; Olsztyn 2000, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 305; cena 35.00 zł netto / 36.75 zł brutto; Nakład wyczerpany
Próba charakterystyki kultury i osadnictwa społeczności zasiedlających w I tysiącleciu p.n.e. południowo -wschodn Więcej....

 
(190) Grażyna Kobrzeniecka-Sikorska
Ikona, kult, polityka. Rosyjskie ikony maryjne od drugiej połowy XVII wieku; Olsztyn 2000, wyd. I, B-6, oprawa karton, ss. 255; cena 30.00 zł netto / 31.50 zł brutto;
Opracowanie ujawnia i wyjaśnia zależności między faktami politycznymi a konkretnymi ikonami z kręgu maryjnych, jako Więcej....

 
(189cz2) Andrzej Kopiczko
Duchowieństwo katolickie Diecezji Warmińskiej w latach 1525-1821. Cz. 2.; Olsztyn 2000, wyd. I, B-6, oprawa karton, ss. 560; cena 30.00 zł netto / 31.50 zł brutto; nakład wyczerpany
Praca oparta na wielu źródłach rękopiśmiennych Więcej....

 
(189cz1) Andrzej Kopiczko
Duchowieństwo katolickie Diecezji Warmińskiej w latach 1525-1821. Cz. 1; Olsztyn 2000, wyd. I, B-6, oprawa karton, ss. 560,; cena 20.00 zł netto / 21.00 zł brutto; brak w magazynie
Praca oparta na wielu źródłach rękopiśmiennych Więcej....

 
(188) Urszula Kalembka
Publicyści Wielkiej Emigracji o rządach zaborców na ziemiach Rzeczypospolitej 1832-1862; Olsztyn 2000, wyd. I, B-6, oprawa karton, ss. 140; cena 15.00 zł netto / 15.75 zł brutto;
Pełne odtworzenie panoramy systemu rządów trzech zaborców, nad ziemiami dawnej Rzeczypospolitej w publicys Więcej....

 
(186) Praca napisana pod red. ks. Władysława Nowaka
Agendy i rytuały Diecezji Warmińskiej (1574-1939).; Olsztyn 1999, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 412; cena 40.00 zł netto / 42.00 zł brutto;
W pracy ukazano tradycję liturgiczną Diecezji Warmińskiej, uformowaną w ciągu wieków poprzez mszały, brewiarze, a Więcej....

 
(185) Bohdan Łukaszewicz
Wojskowy Sąd Rejonowy w Olsztynie 1946-1955. Szkice do monografii; Olsztyn 2000, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 222; cena 25.00 zł netto / 26.25 zł brutto;
Pierwsze przedstawienie działalności Wojskowego Sądu Rejonowego w Olsztynie w latach 1946 - 1955, który dotąd nie Więcej....

 
(184) Antoni Jutrzenka - Trzebiatowski
Wpływ człowieka na szatę leśną Polski północno - wschodniej w ciągu dziejów; Olsztyn 1999, wyd. I, B-6, oprawa karton, ss. 172; cena 19.00 zł netto / 19.95 zł brutto;
Opracowanie zawiera bogatą wiedzę na temat osadnictwa zaludnienia i różnorakiej działalności człowieka w odniesieniu do Więcej....

 
(183) Witold Gieszczyński
Państwowy Urząd Repatriacyjny w osadnictwie na Warmii i Mazurach (1945-1950); Olsztyn 1999, wyd. I, B-6, oprawa karton, ss. 170; cena 17.00 zł netto / 17.85 zł brutto; brak
Treścią książki jest udział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w osadnictwie na Warmii i Mazurach po II wojnie Więcej....

 
(181) Sławomir Augusiewicz
Działania militarne w Prusach Książęcych w latach 1656–1657 ; Olsztyn 1999, wyd. I, B-6, oprawa karton, ss. 170; cena 15.00 zł netto / 15.75 zł brutto; nakład wyczerpany
Próba zrekonstruowania przebiegu działań militarnych Więcej....

 
(180) Maria Ankudowicz-Bieńkowska
Z dziejów folkloru kresowego doby romantyzmu; Olsztyn 1999, wyd. I, B-6, oprawa karton, ss. 221; cena 20.00 zł netto / 21.00 zł brutto;
Tematem opracowania jest prezentacja folkloru wschodnio-słowiańskiego i litewskiego w latach 1830 - 1850 na łamach prasy Więcej....

 
(179) Grzegorz Białuński
Studia z dziejów plemion pruskich i jaćwieskich; 1999, Rozprawy i Materiały OBN, nr 179, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 188; cena 15.00 zł netto / 15.75 zł brutto; brak
Zbiór studiów dotyczących dziejów plemion pruskich i jaćwieskich. Chronologicznie obejmuje czasy od końca X wieku Więcej....

 
(178) Stanisław Achremczyk
Życie sejmikowe Prus Królewskich w latach 1647 - 1772; Olsztyn 1999, wyd. I, B-6, oprawa karton, ss. 224; cena 15.00 zł netto / 15.75 zł brutto;
Praca ukazuje strukturę sejmiku wraz z analizą problemów podejmowanych przez reprezentację stanową - jako organu samorzą Więcej....

 
(177) Mirosław Hoffmann
Źródła do kultury i osadnictwa południowo-wschodniej strefy nadbałtyckiej w I tysiącleciu p.n.e.; Olsztyn 1999, wyd. I , B-6, oprawa karton, ss. 410; cena 35.00 zł netto / 36.75 zł brutto;
Szczegółowe opracowanie chronologiczno-archeologiczne na bazie ponad tysiąca stanowisk wykopaliskowych, odkrywających Więcej....

 
(176) s. Barbara Gerarda Śliwińska C.S.C.
Dzieje Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny.; Olsztyn 1998, wyd. II, oprawa karton, ss. 250; cena 20.00 zł netto / 21.00 zł brutto;
Historia Zgromadzenia i sylwetka założycielki, po raz pierwszy w całości opisana. Obraz pracy Zgromadzenia Sióstr Więcej....

 
(175) Bohdan Łukaszewicz
Rok 1956 na Warmii i Mazurach – wybór źródeł; Olsztyn 1998, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 196; cena 13.00 zł netto / 13.65 zł brutto;
Wybór tekstów źródłowych, dokumentujących rok 1956 na Warmii i Mazurach, na tle wydarzeń .. Więcej....

 
(174) Wybrali, wstępem i przypisami opatrzyli Zbigniew Fras i Norbert Kasparek.
Królewiec w oczach Polaków XIX wieku.; Olsztyn 1998, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 150; cena 10.00 zł netto / 10.50 zł brutto;
Wybór dziewiętnastowiecznych relacji i pamiętników Polaków, opisujących Królewiec, jego historię i kontakty ze znaczącym Więcej....

 
(173) Marek Jabłonowski
Sen o potędze Polski... Z dziejów ruchu byłych wojskowych w II Rzeczypospolitej (1918 - 1939); Olsztyn 1998, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 360; cena 17.00 zł netto / 17.85 zł brutto;
Próba ukazania podstawowych zagadnień związanych Więcej....

 
(172) Jan Ptak
Wojskowość średniowiecznej Warmii; Olsztyn 1997, wyd. I., B-5, oprawa karton, ss. 250; cena 12.00 zł netto / 12.60 zł brutto; brak w magazynie
Książka poświęcona mało znanej dziedzinie, wojskowości biskupstwa warmińskiego w okresie jego przynależności do państwa Więcej....

 
(171) Bogdan Wachowiak
Z dziejów uwłaszczenia i modernizacji gospodar-ki Prus w pierwszej połowie XIX w.; Olsztyn 1998, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 270; cena 12.00 zł netto / 12.60 zł brutto;
Rozwój gospodarczo-społeczny nadmorskich prowincji Prus. Zagadnienia rolnictwa i reform agrarnych na Pomorzu w dobie Więcej....

 
(170) Jan Chłosta
Warmia i Mazury w literaturze polskiej i niemieckiej w latach 1945-1995. (Przewodnik monograficzny).; Olsztyn 1997, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 166; cena 12.00 zł netto / 12.60 zł brutto;
Książka prezentuje przegląd twórczości wybranych autorów i ich związek z Warmią i Mazurami na tle olsztyńs Więcej....

 
(169) Sławomir Kalembka
O naszą i waszą wolność. Studia z dziejów polskiej myśli politycznej doby romantyzmu; Olsztyn 1997, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 202; cena 10.00 zł netto / 10.50 zł brutto;
Praca przedstawia problem polskiej myśli politycznej Więcej....

 
(168) Jacek Staszewski
Jak Polskę przemienić w kraj kwitnący… Szkice i studia z czasów saskich.; Olsztyn 1997, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 273; cena 12.00 zł netto / 12.60 zł brutto;
Zbiór studiów i przyczynków do dziejów politycznych Polski w czasach saskich. M.in. historia stronnictwa pruskiego Więcej....

 
(167) Praca zbiorowa pod redakcją Krystyny Stasiewicz i Stanisława Achremczyka, cz. II.
Między Barokiem a Oświeceniem. Apogeum sarmatyzmu. Kultura polska drugiej połowy XVII wieku.; Olsztyn 1997, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 130; cena 8.00 zł netto / 8.40 zł brutto;
Próba wyjaśnienia i określenia pojęcia sarmatyzmu przez szeroką reprezentację badaczy i specjalistów z zak Więcej....

 
(166) Stanisław Achremczyk
Historia Warmii i Mazur; Olsztyn 1997, wyd. II, poszerzone, B-5, oprawa karton, ss. 305; cena 17.00 zł netto / 17.85 zł brutto; nakład wyczerpany
Zmienione, poszerzone drugie wydanie dziejów Warmii i Mazur. Książka napisana z myślą o młodzieży, może być traktowana Więcej....

 
(165)
Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Materiały z sesji naukowej.; , 10 października 1996 r. Olsztyn 1997, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 126; cena 7.50 zł netto / 7.88 zł brutto; nakład wyczerpany
Teksty referatów pozwalają skonfrontować badania historyków, etnografów, socjologów, history Więcej....

 
(164) Praca zbiorowa pod redakcją Piotra Grabowskiego i Jerzego Ostrowskiego
Ziemie dawnych Prus Wschodnich w kartografii.; Olsztyn 1997, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 180; cena 10.00 zł netto / 10.50 zł brutto; nakład wyczerpany
Materiały konferencyjne z XVI Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii w Olsztynie (28-29 IX 1995). Teksty refe Więcej....

 
(163) Piotr Bystrzycki
Działdowszczyzna w latach II Rzeczypospolitej. Życie społeczno-polityczne; Olsztyn 1997, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 350; cena 15.00 zł netto / 15.75 zł brutto; nakład wyczerpany
Książkę rozpoczyna opis wydarzeń związanych z włączeniem Działdowszczyzny w granice drugiej Rzeczypospolitej. Działalnoś Więcej....

 
(162) Marcin Gerss
O Napoleonie, nieszczęśliwej wojnie, dziejach europejskich i pruskich; Wstęp i opracowanie Grzegorz Jasiński.Olsztyn 1997, wyd. I, B-5, oprawa karton; cena 9.00 zł netto / 9.45 zł brutto; brak w magazynie
Obraz wojen napoleońskich przedstawiony Więcej....

 
(161) Wiesław Bolesław Łach
System obrony Prus Wschodnich (do 1935 r.); 1997, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 152; cena 8.00 zł netto / 8.40 zł brutto; nakład wyczerpany
Praca prezentuje XIX-wieczny system obronny Prus Wschodnich oraz jego wpływ na działania wojenne w okresie pierwszej woj Więcej....

 
(160) Bożena Domagała
Mniejszość niemiecka na Warmii i Mazurach. Rodowód kulturowy, organizacja, tożsamość, Rozprawy i Materiały OBN, nr 160; wyd. I., oprawa karton, B-5, ss. 171; cena 10.00 zł netto / 10.50 zł brutto; nakład wyczerpany
Tematyka pracy obejmuje problematykę genezy, organizacji i tożsamości ludności niemieckiej na Warmii i Mazurach w Więcej....

 
(159) Grzegorz Białuński
Osadnictwo regionu Wielkich Jezior Mazurskich od XIV do początku XVIII wieku – Starostwo leckie (giżyckie i ryńskie); Olsztyn 1996, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 240; cena 9.00 zł netto / 9.45 zł brutto; nakład wyczerpany
Praca obejmuje osadnictwo i przemiany społeczne na obszarze Wielkich Jezior Mazurskich. Więcej....

 
(157) Marek Jabłonowski
Cztery lata przed wojną. Z dziejów gospodarki polskiej 1936 - 1939; Olsztyn 1996, wyd. I, B-5, ss. 240, opr. karton; cena 8.00 zł netto / 8.40 zł brutto;
Wybór dokumentów z lat 1936 - 1939 obrazujący potencjał gospodarczy i ekonomiczny Polski. Więcej....

 
(156) Andrzej Piątkowski
Kolej wschodnia w latach 1842-1880. Z dziejów transportu kolejowego na Pomorzu Wschodnim; Olsztyn 1996, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 186; cena 8.00 zł netto / 8.40 zł brutto; nakład wyczerpany
Dzieje transportu kolejowego na Pomorzu Wschodnim. Budowa linii kolejowych, układ sieci komunikacyjnych w końcu XIX w. n Więcej....

 
(155) Opracował Tadeusz Baryła
Okręg Mazurski w raportach Jakuba Prawina. Wybór dokumentów. 1945 rok; Olsztyn 1996, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 235; cena 9.00 zł netto / 9.45 zł brutto; Brak w magazynie
Wydawnictwo źródłowe – raporty pełnomocników rządu na Okręg Mazurski. Więcej....

 
(154) Alojzy Szorc
Stefan Sadorski (1581-1640) - fundator Świętej Lipki; Olsztyn 1996, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 141; cena 8.00 zł netto / 8.40 zł brutto;
Biografia polityka, mecenasa kultury, założyciela fundacji barokowej w Świętej Lipce, oparta na rękopiśmiennych źr&oacut Więcej....

 
(153) Praca zbiorowa pod red. W. Wrzesińskiego ukazująca najwybitniejszych twórców polskiej myśli politycznej.
Twórcy polskiej myśli zachodniej; Olsztyn 1996, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 176; cena 8.00 zł netto / 8.40 zł brutto;
Więcej....

 
(151) Grzegorz Strauchold
Polska ludność rodzima ziem zachodnich i północnych. Opinie nie tylko publiczne lat 1944-1948; Olsztyn 1995, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 182; cena 7.00 zł netto / 7.35 zł brutto;
Książka przedstawia poglądy wyrażane w środkach masowego przekazu w Polsce w latach 1944 - 1948 na temat tzw. ludności Więcej....

 
(150) Bohdan Koziełło-Poklewski
NSDAP w Prusach Wschodnich; Olsztyn 1995, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 160; cena 6.00 zł netto / 6.30 zł brutto; brak w magazynie
Pierwsze studium o powstaniu i działalności ruchu hitlerowskiego w Prusach Wschodnich. Bogata faktografia, książka opart Więcej....

 
(148) Andrzej Kamieński
Stany Prus Książęcych wobec rządów brandenburskich w drugiej połowie XVII wieku; Olsztyn 1995, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 191; cena 8.00 zł netto / 8.40 zł brutto;
Szczegółowe omówienie postawy stanów pruskich wobec dominium Hohenzollernów brandenburskich Więcej....

 
(147) Praca zbiorowa pod red. Stanisława Achremczyka i Krystyny Stasiewicz
Między Barokiem a Oświeceniem. Nowe spojrzenie na czasy saskie; Olsztyn 1996, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 346; cena 12.00 zł netto / 12.60 zł brutto;
Ponad 30 artykułów historyków, historyków literatury ze wszystkich polskich ośrodków uniwersyteckich, specjalistów od Więcej....

 
(146) Ryszard Tomkiewicz
Olsztyńska Delegatura Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym 1945-1954; Olsztyn 1995, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 210; cena 6.00 zł netto / 6.30 zł brutto;
Książka traktuje o Komisji Specjalnej powołanej do wykrywania i zwalczania przestępstw gospodarczych i osądzania ich Więcej....

 
(144) Norbert Kasparek
Prusy Wschodnie w polskiej myśli politycznej 1795-1847; Olsztyn 1995, wyd. I, B-5, ss. 174; cena 6.00 zł netto / 6.30 zł brutto; nakład wyczerpany
Praca podejmuje poszerzenie pola zainteresowań polskich publicystów, uczonych i polityków Prusami Wschodni Więcej....

 
(143) Grzegorz Jasiński
Mazurzy w drugiej połowie XIX wieku. Kształtowanie się świadomości narodowej ; Olsztyn 1994, wyd. I, B-5, ss. 210; cena 6.50 zł netto / 6.83 zł brutto; nakład wyczerpany
Próba wyjaśnienia procesu kształtowania się świadomości językowo-etnicznej i religijnej Mazurów w XIX wieku. Mazurów prz Więcej....

 
(142) Robert Traba
Niemcy - Warmiacy - Polacy (1871 - 1914).; Olsztyn 1994, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 240, Współwydawca WK "Borussia"; cena 5.00 zł netto / 5.25 zł brutto; brak
Pierwsza próba ukazania niemieckiego ruchu katolickiego na Warmii na szerokim tle przemian społeczności katolickiej Więcej....

 
(141) Wojciech Wrzesiński
Prusy Wschodnie w polskiej myśli politycznej 1864-1945; Olsztyn 1994, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 465; cena 11.00 zł netto / 11.55 zł brutto;
Próba rekonstrukcji zainteresowań pisarzy politycznych, publicystów, liderów partii i stronnictw pr Więcej....

 
(139) Halina Murawska
Imigranci wiejscy w mieście; Olsztyn 1994, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 168; cena 4.00 zł netto / 4.20 zł brutto;
Prezentacja postaw kulturowych migrantów wiejskich zamieszkałych w mieście. Przeobrażenia i przystosowanie się do Więcej....

 
(134) Stanisław Salmonowicz
Polacy i Niemcy wobec siebie. Postawy–opinie–stereotypy (1697-1815). Próba zarysu, Rozprawy i Materiały OBN, nr 134; Olsztyn 1993, wyd. I, oprawa karton, B-5, , ss. 125; cena 3.00 zł netto / 3.15 zł brutto;
Kolejna publikacja podejmująca zagadnienie wzajemnego postrzegania Polaków i Niemców; próba syntezy Więcej....

 
(131) Jadwiga Ambrozja Kalinowska
Z dworu Stanisława Hozjusza. Listy Stanisława Reszki do Marcina Kromera 1569-1582; Olsztyn 1992, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 255; cena 4.00 zł netto / 4.20 zł brutto; Brak w magazynie
Prywatna korespondencja najbliższego współpracownika ukazuje codzienne życie kardynała i biskupa warmińskiego Więcej....

 
(124)
Studia Grunwaldzkie; tom I, Olsztyn 1991, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 196, cena 1,00 zł tom II, Olsztyn 1992, B-5, op; cena 1.00 zł netto / 1.05 zł brutto; nakład wyczerpany
Seria wydawnicza poświęcona problematyce Grunwaldu, stosunkom polsko-niemieckim. Więcej....

 
(115) Andrzej Nadolski
Grunwald - Problemy wybrane; Olsztyn 1990, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 241; cena 1.50 zł netto / 1.58 zł brutto; nakład wyczerpany
Wojna polsko-krzyżacka 1410 roku i bitwa grunwaldzka ukazana w świetle najnowszych badań, przede wszystkim archeologiczn Więcej....